Prawo do korzystania poza kolejnością

NZOZ Przychodnia lekarska ,,Blamed’’ sp.z o.o . świadczy usługi medyczne od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godziny 18.00. Rejestracja osobista ,za pośrednictwem osób trzecich odbywa się od godziny 08.00 , telefoniczna od godziny 09.00. W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. Jednak: • w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie. • Wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia – nagłe zachorowania lub w chorobach przewlekłych – badanie kontrolne w domu pacjenta po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym w innym terminie. Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej korzystają: • Kobiety w ciąży . • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności . • Osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę , powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. • Osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi. • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. • Inwalidzi wojenni lub wojskowi. • Żołnierze zastępczej służby wojskowej. • Cywilne niewidome osoby działań wojennych. • Kombatanci. • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. • Osoby deportowane do pracy przymusowej. • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy , który ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. • Weterani poszkodowani , który ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. Osoby te mają prawo : • realizacji świadczeń medycznych w dniu zgłoszenia . • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. • W terminie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza : • Prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń. • Prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczeń – prawo to winno być respektowane każdorazowo chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego. • Prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne – pierwszeństwo w kolejce do ,,okienka rejestracyjnego’’ , stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu podmiotu leczniczego

Kontakt

ul. Henryka Sienkiewicza 4
42-290 Blachownia

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00
Soboty, Niedziele, Święta: nieczynne

Telefony: 34 327-03-78, 36 366-96-85,
798-336-346

© NZOZ BLAMED Sp. z o.o.
Free Joomla! templates by AgeThemes

 Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.