hot links menu
Aktualności
Informacja dla pacjentów
10.12.2014.
 
cennik
06.09.2013.

W NZOZ obowiązują ceny za świadczenia nie finansowane z środków publicznych

ZAŁĄCZNIK nr 1.

do Regulaminu Organizacyjnego NZOZ Przychodnia Lekarska ,, BLAMED”

 

CENNIK :

1.      Badanie profilaktyczne                                -          60.00

2.      Badanie dla celów SANEPIDU                      -          40.00

3.      Konsultacje specjalistyczne                         -          50.00

4.      Porada lekarska dla nieubezpieczonego      -          80.00

5.      Badanie spirometryczne                               -          30.00

6.      Badanie USG                                                 -          40.00

7.      Badanie EKG                                                  -          30.00

8.      Badanie audiometryczne                               -          30.00

9.      Badanie uroflometryczne                               -          50.00

10.  Badanie perymetryczne ( pole widzenia)        -          50.00

11.  Badanie kierowców                                         -         200.00

12.  Iniekcje                                                           -            5.00

13.  Szczepienie WZW                                            -          36.00

14.  Szczepienie  p/grypie                                       -          30.00

           15.  Kserokopia dokumentacji medycznej                0.50 / za stronę A4

                                                     16.  Kserokopia dokumentacji medycznej -            6.00 / za stronę A4   za zgodność z oryginałem

 

 

 

 
szczepienie przeciw grypie
23.09.2008.

OGłOSZENIE

 Od 07 września 2016 r. zapraszamy pacjentów  do  zaszczepienia się przeciw grypie szczepionką Influvac  sezon 2016/2017.

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17.00 

 
Program profilaktyki raka szyjki macicy
18.03.2008.
Zapraszamy na program profilaktyczny skierowany do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyki macicy w wieku od 25 do 59 lat ( należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) , które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.
Daczego profilaktyka raka szyjki macicy? 
 
W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada średnio 4 000 kobiet ( 10 dziennie !), a połowa z nich umiera , bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza .
Rak szyjki jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących objawów .Jego rozpoznanie jest możliwe dzięki cytologii. To bezpieczne i niebolesne badanie , które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci nowotworu , ale także stanów , które nie leczone mogą doprowadzić do jego powstania.
Każda kobieta powinna wykonywać cytologię co trzy lata , jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia.
 Akcja badań cytologicznych trwa cały rok .
Rejestracja na badanie osobista lub pod nr tel /034/ 327-03-78
Prosimy zabrać kartę usług medycznych.
 


 
Program profilaktyki gruźlicy
18.03.2008.
Zapraszamy na program profilaktyki gruźlicy, który skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki poz , nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej grużlicy, w szczególności do osób ,które miały kontakt z chorym ,lub osób które mją trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.
GRUżLICA jest chorobą zakaźną , w przypadku której podczas kaszlu, kichania , odksztuszania , głośnego śmiechu, mówienia wydala prądki grużlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu.Jeden nieleczony chory zaraża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób .
Występowanie grużlicy związane jest z warunkami bytowania : życia ( mieszkanie , odżywianie ) ,pracy i wypoczynku.Przyczyną rozwoju choroby jest osłabiuenie sił organizmu , które bardzo często spowodowane jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi.Czynnikami sprzyjającymi zachorowaniu są również m.in. cukrzyca, zakarzenie HIV, choroby krwi,choroby nowotworowe, pylica płuc, schyłkowa niewydolność nerek.
Wczesne  wykrycie choroby i natychmiastowe ,prawidłowo prawoadzone leczenie ,sprawia że już po miesiącu pacjent nie zaraża otoczenia.
ZWRACAMY SIę Z PROśBą DO PACJENTóW PRZYCHODNI ,,BLAMED'' O NIEUTRUDNIANIE PIELęGNIARKOM śRODOWISKOWYM   PRZEPROWADZANIA ANKIETY , KTóRA NA CELU MA:
- zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
- objęcie wczesną opieką chorych na gruźlicę
-  skierowanie do lekarza specjalisty
- zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę 
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»