hot links menu
Aktualno┬Âci
Informacja dla pacjent├│w
10.12.2014.
 
cennik
06.09.2013.

W NZOZ obowi┬▒zuj┬▒ ceny za ┬Âwiadczenia nie finansowane z ┬Ârodków publicznych

ZA£¡CZNIK nr 1.

do Regulaminu Organizacyjnego NZOZ Przychodnia Lekarska ,, BLAMED”

 

CENNIK :

1.      Badanie profilaktyczne                                -          60.00

2.      Badanie dla celów SANEPIDU                      -          40.00

3.      Konsultacje specjalistyczne                         -          50.00

4.      Porada lekarska dla nieubezpieczonego      -          80.00

5.      Badanie spirometryczne                               -          30.00

6.      Badanie USG                                                 -          40.00

7.      Badanie EKG                                                  -          30.00

8.      Badanie audiometryczne                               -          30.00

9.      Badanie uroflometryczne                               -          50.00

10.  Badanie perymetryczne ( pole widzenia)        -          50.00

11.  Badanie kierowców                                         -         200.00

12.  Iniekcje                                                           -            5.00

13.  Szczepienie WZW                                            -          36.00

14.  Szczepienie  p/grypie                                       -          30.00

           15.  Kserokopia dokumentacji medycznej                0.50 / za stron├¬ A4

                                                     16.  Kserokopia dokumentacji medycznej -            6.00 / za stron├¬ A4   za zgodno┬Â├Ž z orygina┬│em

 

 

 

 
szczepienie przeciw grypie
23.09.2008.

OG┬│OSZENIE

 Od 07 wrze┬Ânia 2016 r. zapraszamy pacjentów  do  zaszczepienia si├¬ przeciw grypie szczepionk┬▒ Influvac  sezon 2016/2017.

 od poniedzia┬│ku do pi┬▒tku w godzinach od 08.00 do 17.00 

 
Program profilaktyki raka szyjki macicy
18.03.2008.
Zapraszamy na program profilaktyczny skierowany do grupy kobiet najbardziej zagro┬┐onych rakiem szyki macicy w wieku od 25 do 59 lat ( nale┬┐y wzi┬▒├Ž pod uwag├¬ rok urodzenia) , które w ci┬▒gu ostatnich 3 lat nie mia┬│y wykonywanego badania cytologicznego.
Daczego profilaktyka raka szyjki macicy? 
 
W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada ┬Ârednio 4 000 kobiet ( 10 dziennie !), a po┬│owa z nich umiera , bo zbyt pó┬╝no zg┬│osi┬│y si├¬ do lekarza .
Rak szyjki jest bardzo podst├¬pny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokoj┬▒cych objawów .Jego rozpoznanie jest mo┬┐liwe dzi├¬ki cytologii. To bezpieczne i niebolesne badanie , które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci nowotworu , ale tak┬┐e stanów , które nie leczone mog┬▒ doprowadzi├Ž do jego powstania.
Ka┬┐da kobieta powinna wykonywa├Ž cytologi├¬ co trzy lata , je┬Âli lekarz nie zaleci inaczej. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczno┬Â├Ž wyleczenia.
 Akcja bada├▒ cytologicznych trwa ca┬│y rok .
Rejestracja na badanie osobista lub pod nr tel /034/ 327-03-78
Prosimy zabra├Ž kart├¬ us┬│ug medycznych.
 


 
Program profilaktyki gru┬╝licy
18.03.2008.
Zapraszamy na program profilaktyki gru┬╝licy, który skierowany jest do osób doros┬│ych znajduj┬▒cych si├¬ na li┬Âcie piel├¬gniarki poz , nie posiadaj┬▒cych w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gru┬┐licy, w szczególno┬Âci do osób ,które mia┬│y kontakt z chorym ,lub osób które mj┬▒ trudne warunki ┬┐yciowe mog┬▒ce znacz┬▒co wp┬│yn┬▒├Ž na wyst┬▒pienie choroby.
GRU┬┐LICA jest chorob┬▒ zaka┬╝n┬▒ , w przypadku której podczas kaszlu, kichania , odksztuszania , g┬│o┬Ânego ┬Âmiechu, mówienia wydala pr┬▒dki gru┬┐licy i zara┬┐a osoby znajduj┬▒ce si├¬ w jego otoczeniu.Jeden nieleczony chory zara┬┐a w ci┬▒gu roku ┬Ârednio od 10 do 15 osób .
Wyst├¬powanie gru┬┐licy zwi┬▒zane jest z warunkami bytowania : ┬┐ycia ( mieszkanie , od┬┐ywianie ) ,pracy i wypoczynku.Przyczyn┬▒ rozwoju choroby jest os┬│abiuenie si┬│ organizmu , które bardzo cz├¬sto spowodowane jest niedo┬┐ywieniem i z┬│ymi warunkami mieszkaniowymi.Czynnikami sprzyjaj┬▒cymi zachorowaniu s┬▒ równie┬┐ m.in. cukrzyca, zakarzenie HIV, choroby krwi,choroby nowotworowe, pylica p┬│uc, schy┬│kowa niewydolno┬Â├Ž nerek.
Wczesne  wykrycie choroby i natychmiastowe ,prawid┬│owo prawoadzone leczenie ,sprawia ┬┐e ju┬┐ po miesi┬▒cu pacjent nie zara┬┐a otoczenia.
ZWRACAMY SI├¬ Z PRO┬ÂB┬▒ DO PACJENTóW PRZYCHODNI ,,BLAMED'' O NIEUTRUDNIANIE PIEL├¬GNIARKOM ┬ÂRODOWISKOWYM   PRZEPROWADZANIA ANKIETY , KTóRA NA CELU MA:
- zmniejszenie wska┬╝nika zachorowalno┬Âci na gru┬╝lic├¬
- objêcie wczesn± opiek± chorych na gru¼licê
-  skierowanie do lekarza specjalisty
- zmniejszenie wska┬╝nika ┬Âmiertelno┬Âci na gru┬╝lic├¬ 
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»