hot links menu
Poradnia ogólna

Do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej mo¿na zarejestrowaæ siê osobi¶cie, za po¶rednictwem osób trzecich od godziny 07.00 oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu 34 327-03-78.

 

Lek. med. Janusz Przybylski  -  internista , specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej

Poniedzia³ek    - 08.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )

Wtorek            - 10.00 – 18.00 ( od 10.00 do 11.00 -  badanie USG,od 14.00-15.00 wiz.dom.)

¦roda               - 08.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )

Czwartek         - 08.00 – 14.00 ( od 08.00 do 09.00 -  badanie USG,od 13.00-14.00 wiz.dom. )

Pi±tek              - 09.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )

 

 

Lek. med. Wies³awa Sosnowska  -  internista , specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej  

Poniedzia³ek   - 14.00 – 18.00 ( od 13.00 do 14.00 – wizyty domowe )

Wtorek            nie przyjmuje

¦roda              - 14.00 – 18.00 ( od 13.00 do 14.00 – wizyty domowe )

Czwartek         - 08.00 – 11.00 ( od 11.00 do 12.00 – wizyty domowe )

Pi±tek              - nie przyjmuje

 

 

lek.med.  -  Katarzyna G³êbocka - internista

 

czwartek            - 08.00  -  13.00

pi±tek                -  08.00  -  13.00

 

lek.med. Krzysztof Starczewski - lekarz chorób wewnêtrznych

Poniedzia³ek    - 08.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )

Wtorek            - 08.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )

¦roda              - 08.00 - 15.35  ( od 14.00 do 15.35 - wizyty domowe  )

Czwartek         -10.25 – 18.00 ( od 10.25 do 12.00 – wizyty domowe )

Pi±tek              - 08.00 – 15.35 ( od 14.00 do 15.35 – wizyty domowe )