hot links menu
Poradnie specjalistyczne

Zapraszamy równie┬┐ Pa├▒stwa do korzystania z us┬│ug naszych lekarzy specjalistów.
W poradniach wizyty odbywaj┬▒ si├¬ bezp┬│atnie dla osób ubezpieczonych w NFZ .

 

Poradnia Dermatologiczna

Lek. med. Cecylia Przybylska - specjalista  I stopnia z dermatologii.

Posiada specjalistyczny sprz├¬t do elektrokoagulacji , dermatoskop do diagnozowania zmian skórnych. Do poradni dermatologicznej  wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

Poniedzia┬│ek   - 14.00  -  18.00

Wtorek           – 09.00  -  13.00 ( filia w Poczesnej )

┬Žroda              - 13.00  -  17.00

Pi┬▒tek              - 09.00 – 13.00

Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie , za po┬Ârednictwem osób trzecich od godziny 07.00 oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu 34 327-03-78

 

 

 

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Magdalena Anysz – Niska – specjalista II stopnia z okulistyki

Posiada najnowocze┬Âniejsz┬▒ aparatur├¬ okulistyczn┬▒ , dzi├¬ki której wykrywalno┬Â├Ž schorze├▒ narz┬▒du wzroku jest szybka i skuteczna. Wykonywane jest  komputerowe badanie wzroku. Do poradni okulistycznej  wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

Poniedzia┬│ek     – 16.00  -  20.00

┬Žroda              -   16.00  -  20.00

 

 

Lek.med. Ewa Zajusz – specjalista I stopnia z okulistyki
 
Poniedzia┬│ek     -  08.00  -  12.00
 
Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie , za po┬Ârednictwem osób trzecich od godziny 07.00 oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu 34 327-03-78
 
 
Image

 

Poradnia Otolaryngologiczna

Lek. med. Beata Kostrzewska - specjalista  I stopnia  z laryngologii  i II stopnia z audiologii.

Do poradni zg┬│aszaj┬▒ si├¬ pacjenci z dolegliwo┬Âciami gard┬│a ,ucha, nosa. Na miejscu wykonywane jest badanie audiologiczne (s┬│uchu). Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

Poniedzia┬│ek   -  13.00  -  17.00

Wtorek           -  12.30  -  16.30

Pi┬▒tek             -  08.00  -  12.00

Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie , za po┬Ârednictwem osób trzecich od godziny 07.00 oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu 34 327-03-78

Image

 

Poradnia dla Kobiet

Lek.med. Bo┬┐ena Tarkowska  - specjalista  II stopnia - ginekolog-po┬│o┬┐nik , cytolog.

Przez ca┬│┬▒ ci┬▒┬┐e i po┬│ogu kobiety maj┬▒ zapewnion┬▒ doskona┬│┬▒ opiek├¬ lekarsk┬▒ i opiek├¬ po┬│o┬┐nej. Dzi├¬ki doskona┬│ej aparaturze USG ka┬┐da kobieta mo┬┐e obserwowa├Ž rozwój swojego dziecka w ┬┐yciu p┬│odowym. W poradni wykonywane s┬▒ badania cytologiczne, badania piersi . posiadamy USG z g┬│owic┬▒ vaginaln┬▒. Nie wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

Poniedzia┬│ek      – 14.00 –18.00

┬Žroda                -  08.00 – 12.00  rejestracja od 08.00 osobista , od 09.00 telefoniczna

Pi┬▒tek                - 11.00 – 15.00

Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie, za po┬Ârednictwem osób trzecich 1 godz  przed godzinami przyj├¬├Ž oraz telefonicznie 30 minut przed godz. przyj├¬├Ž pod numerem telefonu 34 327-03-78 wew. 15

Image

 

 

Poradnia Neurologiczna

Lek.med. Mariusz Janta – specjalista  II stopnia z  neurologii.               

Leczy schorzenia neurologiczne  a w uzasadnionych przypadkach kieruje na badania Tomografii Komputerowej , EEG, RTG. Do poradni kierowani s┬▒ pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

┬Žroda              - 15.00 –19.00

Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie , za po┬Ârednictwem osób trzecich od 07.00  oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu 34 327-03-78

Image

 

 

Poradnia Urologiczna

dr n. med. Roman Po┬│a├Ž – specjalista urolog

Posiada niezbêdny w poradni uroflometr (sprzêt do diagnostyki schorzeñ uk³adu moczowego).

Do poradni mog┬▒ zg┬│asza├Ž si├¬ pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Przyjmuje :

Poniedzia┬│ek          – 09.00 –12.00

Do lekarza mo┬┐na zarejestrowa├Ž si├¬ osobi┬Âcie , za po┬Ârednictwem osób trzecich oraz telefonicznie od godziny 09.00 pod numerem telefonu

34 327-03-78, mo┬┐liwo┬Â├Ž zapisu w rejestracji.