hot links menu
Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinne

ImageSzczególną opieką otaczamy wszystkich pacjentów, którzy potrzebują pomocy pielęgniarskiej.

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne udzielają pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w domu pacjenta  po uprzednim zleceniu od lekarza rodzinnego.

Realizacja opieki nad pacjentem następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pielęgniarki planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgniarskich
  • świadczeń diagnostycznych
  • świadczeń leczniczych
  • świadczeń rehabilitacyjnych

 

Z pielęgniarkami środowiskowymi można kontaktować się w Przychodni BLAMED codziennie w godzinach :

Anna Kęsik                  - od 10.00 – 12.00  tel. 034 366 - 96 - 85

Andżelika Nowak        - od 11.00 – 13.00  tel. 034 366 - 96 - 85

lub pod nr  0 604 662 992