hot links menu
Położna Środowiskowo - Rodzinna

Położna środowiskowa realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno –ginekologiczną obejmującą:

  • edukację w zakresie planowania rodziny
  • opiekę w okresie ciąży , porodu , połogu
  • opiekę nad kobietą , noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
  • opiekę w chorobach ginekologicznych
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie życia .

Realizacja opieki nad noworodkiem i położnicą  następuje po wcześniejszym zgłoszeniu rodziny o powrocie matki z dzieckiem ze szpitala do domu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót , niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Kontakt z położną P. Wanda Chudy pod numerem tel. 034 327-03-78 wew. 15.