hot links menu
Personel

Dyrektor                  - lek. med. Janusz Przybylski

 

Prze¬≥o¬Ņona piel√™gniarek   - mgr Anita Lewandowska

 

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • lek. med. Janusz Przybylski - internista , specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
 • lek. med. Wies¬≥awa Sosnowska - internista , specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
 • lek. med. Krystyna Ucieklak - pediatra , specjalista chorób p¬≥uc
 • lek.med. Anna Przestrzelska - pediatra , specjalista chorób p¬≥ucl
 • lek.med. Krzysztof Starczewski- specjalista chorób wewn√™trznych
 • lek.med. Katarzyna G¬≥√™bocka - specjalista chorób wewn√™trznych

 

Lekarze specjali¶ci:

 • lek. med. Cecylia Przybylska - specjalista  I stopnia z dermatologii.    
 • lek. med. Magdalena Anysz – Niska – specjalista II stopnia z okulistyki
 • lek. med. Beata Kostrzewska - specjalista  I stopnia  z laryngologii  i II stopnia z audiologii.
 • lek. med. Bo¬Ņena Tarkowska - specjalista II stopnia - gniekolog-po¬≥o¬Ņnik, cytolog 
 • lek. med. Mariusz Janta – specjalista  II stopnia z  neurologii.          
 • dr n. med. Roman Po¬≥a√¶ – specjalista II stopnia z  urologii
 • lek.med. Ewa Zajusz  i -specjalista I stopnia z okulistyki

 

Pielêgniarki:

 • mgr Anita Lewandowska - piel.dypl., specjalista piel√™gniarstwa zachowawczego, pedagog sp¬≥eczny - terapeuta pedagogiczny
 • Gra¬Ņyna D¬≥ugosz - piel. dyplomowana, licencjat  piel√™gniarstwa
 • mgr Magdalena Tomiak- piel. dyplomowana ¬∂rodowiskowo-rodzinna , pedagog spo¬≥eczny - terapeuta pedagogiczny,licencjat piel√™gniarstwa
 • Krystyna ¬¶ciubid¬≥o - piel. dyplomowana ¬∂rodowiskowo-rodzinna
 • Anna K√™sik- piel. dyplomowana ¬∂rodowiskowo-rodzinna
 • mgr And¬Ņelika Nowak - piel. dyplomowana ¬∂rodowiskowo-rodzinna , licencjat z piel√™gniarstwa
 • Dorota Musik - piel. dyplomowana, licencjat piel√™gniarstwa
 • Wanda Chudy - po¬≥o¬Ņna ¬∂rodowiskowo – rodzinna
 • Urszula Rataj - po¬≥o¬Ņna ¬∂rodowiskowo – rodzinna , licencjat z po¬≥o¬Ņnictwa
 • Aleksandra Kuc - piel√™gniarka dyplomowana, licencjat piel√™gniarstwa