hot links menu
Personel

Dyrektor                    - lek. med. Janusz Przybylski

 

Prze?o?ona piel?gniarek   - mgr Anita Lewandowska

 

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • lek. med. Janusz Przybylski - internista, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
 • lek. med. Wies?awa Sosnowska - internista, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
 • lek. med. Krystyna Ucieklak - pediatra, specjalista chorób p?uc
 • lek. med. Anna Przestrzelska - pediatra, specjalista chorób p?uc
 • lek. med. Krzysztof Starczewski- specjalista chorób wewn?trznych
 • lek. med. Katarzyna G??bocka - specjalista chorób wewn?trznych
 • lek. med. Marta Ku?ma - specjalista chorób wewn?trznych

 

Lekarze specjali?ci:

 • lek. med. Cecylia Przybylska - specjalista  I stopnia z dermatologii
 • lek. med. Magdalena Anysz – Niska – specjalista II stopnia z okulistyki
 • lek. med. Beata Kostrzewska - specjalista  I stopnia  z laryngologii  i II stopnia z audiologii
 • lek. med. Bo?ena Tarkowska - specjalista II stopnia - gniekolog-po?o?nik, cytolog 
 • lek. med. Kamila Strzelec - specjalista II stopnia z neurologii
 • dr n. med. Roman Po?a? – specjalista II stopnia z  urologii

 

Piel?gniarki i po?o?ne:

 • mgr Anita Lewandowska - piel.dypl., specjalista piel?gniarstwa zachowawczego, pedagog spo?eczny - terapeuta pedagogiczny
 • Gra?yna D?ugosz - piel. dyplomowana, licencjat  piel?gniarstwa
 • mgr Magdalena Tomiak- piel. dyplomowana ?rodowiskowo-rodzinna, pedagog spo?eczny - terapeuta pedagogiczny, licencjat piel?gniarstwa
 • Krystyna ?ciubid?o - piel. dyplomowana ?rodowiskowo-rodzinna
 • Anna K?sik- piel. dyplomowana ?rodowiskowo-rodzinna
 • mgr And?elika Nowak - piel. dyplomowana ?rodowiskowo-rodzinna, licencjat z piel?gniarstwa
 • Dorota Musik - piel. dyplomowana, licencjat piel?gniarstwa
 • Wanda Chudy - po?o?na ?rodowiskowo – rodzinna
 • Urszula Rataj - po?o?na Â?rodowiskowo – rodzinna, licencjat z po?o?nictwa
 • Aleksandra Kuc - piel?gniarka dyplomowana, licencjat piel?gniarstwa