hot links menu
Badania profilaktyczne
22.01.2008.
 
W Przychodni Lekarskiej,,BLAMED'' jest mo¬Ņliwo¬∂√¶ wykonania bada√Ī pracowniczych profilaktycznych:
- wstêpnych
- okresowych
- dla celów sanitarno-epidemiologicznych