hot links menu
Badania profilaktyczne
22.01.2008.
 
W Przychodni Lekarskiej,,BLAMED'' jest możliwość wykonania badań pracowniczych profilaktycznych:
- wstępnych
- okresowych
- dla celów sanitarno-epidemiologicznych